Wspólnota cysterek 1245 - 1589

 

Nie mamy żadnych wiadomości na temat tego, z jakiego klasztoru przybyły tu pierwsze mniszki .  Wiadomo, że wspólnota była od początku mieszana, słowiańsko – germańska, a  w XV w. wyłącznie germańska.  Podległość klasztoru Opatowi Cystersów w Oliwie , można powiedzieć , że sięgała ”aż po śmierć”, gdyż zmarłe cysterki wpisywano do oliwskiej Księgi Zmarłych. I stąd znamy imiona Sióstr. Wpisy są bez dat.

Antyfonarz-drukowany-z-pol.XVI-wGradualkruzganek

 

Wśród mniszek odnajdujemy np.

Adelajdę – wdowę, matkę opata oliwskiego Rudigera, który zm. 1313r.

Dobiesławę – córkę wojewody białogardzkiego, która w 1284 r. wniosla w posagu Kartoszyno

Dorotę – kantorkę

18 zakonnic o imieniu -  Elżbieta

15 mniszek o imieniu - Katarzyna

13 sióstr o imieniu Małgorzata – w tym Małgorzata Kolers z Elbląga, która przepisała Graduał (2 egzemplarze po 2 tomy).

Madonna-z-DzieciatkiemPIETA-z-1430rrzezby-swietych-niewiast

klasztor-od-strony-wirydarza

 

Znamy imiona i nazwiska ostatnich cysterek, które żyły w niemal wygasłym żarnowieckim Klasztorze do kasaty 1589 r., przeprowadzonej ze względu na brak rokowań na reformę i rozwój.

Pozostały po nich księgi liturgiczne, kilka rzeźb, naczynia liturgiczne oraz przesycone modlitwą i miłością do Boga i ludzi mury kościoła i klasztoru.