Góra

A B C D E F G H I J K L
M N O P R S T U W Z    

Święci i błogosławieni naszego Zakonu

 

A

Abbo  z Fleury OSB -  opat, męczennik,

wsp. – 13,listopada

Ur. ok. 945 r.  w Orleanie (Francja)

Wybitny uczony swych czasów. Wstąpił do klasztoru benedyktynów we

Fleury i w 988 r. wybrany został na opata. Znany z działalności

reformatorskiej i walki o niezależność klasztorów. Zamordowany w

1004 r. przez  rozgniewanych mnichów w klasztorze La Reole, gdzie

chciał wprowadzi regułę kluniacką. 

 

Adalbero z Disentis OSB, bł. – opat, męczennik

wsp. – 3 sierpnia

Stał na czele klasztoru benedyktyńskiego w Disentis w Szwajcarii.

Około 940 r. Saraceni zniszczyli Klasztor i zamordowali wielu

zakonników, m.in. Adalbero.

 

Adalgar OSB, św. arcybiskup Bremy-Hamburga

wsp. – 9 maja, 26 kwietnia

Ur. się w I poł. IX w. i wcześnie wstąpił do klasztoru

benedyktyńskiego w Corvey na Wezerą. W 888 r. został  arcybiskupem

Bremy-Hamburga. Kierował biskupstwem w trudnych czasach. Pona -

wiane napady Normanów uniemożliwiały prawie całkowicie szerzenie

wiary. Zmarł w Bremie w 909 r.

 

Adalgott z  Disentis OSB, św. opat

wsp. – 26 października

Był ok. r.1000 opatem w Disentis w Szwajcarii. Przyczynił się do

powstania wieli nowych świąt kościelnych. Zmarł na pocz. Xi w.

 

Adalhart OSB, św. opat,

wsp. 2 stycznia

Był kuzynem i doradcą Karola Wielkiego. Ur. się  ok. r. 750. W 771

wstąpił do klasztoru benedyktynów w Korbie (dziś Corbie w pn.

Francji) Ok. 780 został wybrany na opata. Za jego rządów opactwo przeżyło rozkwit.

 

 

Do góry
 

B

Baino OSB– biskup, zakonnik,

wsp. – 20 lipca

Urodził się w połowie VII w., wstąpił do benedyktynów i był początkowo zakonnikiem w Fontenelle we Francji. Następnie otrzymał nominację na biskupa Therouanne (Francja). Po kilku latach sprawowania urzędu Baino zrezygnował z biskupstwa i do swojej śmierci 20 lipca 708 r. był opatem w Fontenelle.

 

 

 

Do góry
 

C

 

Do góry
 

D

 

Do góry
 

E

 

Do góry
 

F

 

Do góry
 

G

 

Do góry
 

H

 

Do góry
 

I

 

Do góry
 

J

 

Do góry
 

K

 

Do góry
 

L

 

Do góry
 

M

 

Do góry
 

N

 

Do góry
 

O

 

Do góry
 

P

 

Do góry
 

R

 

Do góry
 

S

 

Do góry
 

T

 

Do góry
 

U

 

Do góry
 

W

 

Do góry
 

Z

 

Do góry