Nasz charyzmat

Mniszka benedyktynka  w poCharyzmatstawie otwartego serca i umysłu szuka Boga i poznaje Go przede wszystkim na modlitwie, także w pracy i w kontakcie z drugim człowiekiem. Wspólne życie w klimacie rodzinnym, jest szkołą naśladowania Chrystusa, pomocą w codziennym nawracaniu się.

 

Całe życie, w każdym jego przejawie ma być uwielbieniem Boga. Harmonia i pokój są owocami zachowywanej hierarchii wartości.

Fresk św. Scholastyki i św. Benedyktw Nursji

 

„Przychodźcie tu, by rozważać historię minioną i zrozumieć prawdziwy sens waszego ziemskiego pielgrzymowania. Przychodźcie tutaj odnajdywać pokój i pogodę, tkliwą zażyłość z Bogiem i ludźmi, ze sobą zabierać nadzieję i dobroć. (...)

Jan Paweł II

18 V 1979 r. Monte Cassino