lilieUroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.   

 

      8. grudnia to w Liturgii Kościoła Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.Andreas Stech 1689 NMP Jest to jednocześnie święto patronalne naszej Kongregacji Mniszek Benedyktynek w Polsce, która została utworzona w 1933 r. Teraz do Kongregacji należy 9 Domów. Dodatkowo w ten dzień, w tym roku, przypadał na nasze Opactwo dzień modlitwy, w 1. serii-  dziękczynnej – sztafety modlitwy polskich klasztorów klauzurowych w Roku Życia Konsekrowanego. Ofiarowałyśmy w tej intencji uroczystą celebrację modlitwy różańcowej (tajemnice radosne) ze specjalnie przygotowanymi rozważaniami i oprawą muzyczną. Dziękowałyśmy Panu za dar powołania wszystkich osób poświeconych Bogu i za łaski, które tak obficie zlewa  na nas każdego dnia.

Urodziny Matki Magdaleny Mortęskiej

M.M.Morteska

                               2. grudnia 2014 r. przypadała 460 rocznica urodzin Matki Magdaleny Mortęskiej - Ksieni Chełmińskiej. Dzięki niej w 1589 roku do Żarnowca przybyły pierwsze Benedyktynki z Chełmna, aby zasiedlić klasztor, po kasacie wspólnoty Cysterek. Z prośbą o nową fundację Benedyktynek reformy chełmińskiej zwrócił się do Ksieni Madaleny Bp. Włocławski - Hieronim Rozrażewski i uzyskał zgodę. Matka Mortęska 2 razy osobiście odwiedziła nasz klasztor. Do dziś mamy w naszych zbiorach jej portret, wykonany po śmierci mniszki. W dniu rocznicy urodzin Matki Ksieni Magdaleny modliłyśmy się, o dar wznowienia procesu beatyfikacyjnego, który już dwukrotnie w historii był przerywany.

DEKRET
o ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów
w ciągu Roku Życia Konsekrowanego ( fragmenty).


Ojciec Święty Franciszek z okazji nadchodzącego Roku życia konsekrowanego zamierzył udzielić dla odnowy Instytutów zakonnych w duchu zawsze najwyższej wierności charyzmatowi założyciela, a wiernym na całym świecie dać błogosławioną okazję dla umocnienia Wiary, Nadziei i Miłości w jedności z Kościołem Rzymskim, ze specjalnego polecenia Biskupa Rzymskiego  Penitencjaria Apostolska chętnie udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) wszystkim i poszczególnym członkom Instytutów Życia Konsekrowanego oraz innym pobożnym wiernym prawdziwie skruszonym i  kierującym się miłością, który można uzyskać od pierwszej niedzieli Adwentu tego roku aż do dnia 02 lutego 2016, w którym rok życia konsekrowanego zostanie uroczyście zamknięty, a który mogą także ofiarować, na sposób wstawienniczy, za dusze wiernych zatrzymane  w czyśćcu:


a) w Rzymie – ilekroć pobożnie uczestniczyć będą w międzynarodowych spotkaniach i uroczystościach określonych w odpowiednim kalendarzu Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się  pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek prawnej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny;


b) każdorazowo we wszystkich Kościołach partykularnych, w dniach diecezjalnych poświęconych życiu konsekrowanemu oraz w uroczystościach diecezjalnych organizowanych z racji Roku życia konsekrowanego, a także gdy pobożnie nawiedzą katedrę lub inne święte miejsce wyznaczone za zgodą ordynariusza miejsca, lub jakiś kościół klasztorny albo kaplicę klasztoru klauzurowego i tam publicznie odmówią Liturgię godzin lub przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się  pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek prawnej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.


Niniejszy dekret obowiązuje przez cały okres Roku Życia Konsekrowanego.Modlitwa konsekracyjna


Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 23 listopada, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, roku 2014 od Wcielenia Pańskiego.

Maurus Kard. Piacenza - Penitencjariusz Większy

Początek obchodów Roku Życia Konsekrowanego

RZK logo PL MAIL 

   W I Niedzielę Adwentu , 30 listopada 2014 roku rozpoczyna się w Kościele Katolickim, ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka- Rok Życia Konsekrowanego. Trwać on będzie do 2.lutego 2016.
       W naszym Opactwie rozpoczełyśmy ten niezwykły dla nas czas, uroczystymi I Nieszporami z 1. Niedzieli Adwentu, już w sobotę.   Z tej okazji, aby i strojem uwielbić Pana, przyszłyśmy na modlitwę w kukullach (uroczystych płaszczach chórowych z szerokimi rękawami). Na ołtarzu stanęły nasze świece z dnia konsekracji. Ks. Mirosław Bużan, który uczestniczył w modlitwie wraz z nami, nałożył zabytkową kapę. Po krótkim czytaniu wygłosił słowo refleksji. Nieszpory odbywały się przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Podczas śpiewu hymnu Magnificat trwało okadzanie Najświętszej Hostii. W czasie modlitwy próśb, łącząc się  z wszystkimi Benedyktynkami na całym świecie, zaniosłyśmy szczególną modlitwę w intecji pokoju na świecie.

 

                                             Nieszpory-adwent2014

Czytaj więcej: Rozpoczecie  Roku Życia Konsekrowanego

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

 Monstrancja-Gwiazda-Kazachstanu

                                W dniu 21. listopada obchodzimy w Kościele wspomnienie Ofiarowania NMP- w naszym Opactwie podniesione do rangi święta. Święty Papież Jan Paweł II ustanowił je dniem modlitw za klasztory klauzurowe (pro orantibus).
W 2006 r. Ojciec Św. Benedykt XVI mówił z tej okazji :
„Dlaczego niektórzy ludzie decydują się żyć w klasztorach klauzurowych? Jaki jest sens ich wyboru? Jaki skutek ma ich modlitwa? Co skłania do podjęcia tak zobowiązującego kroku, jeśli nie zrozumienie, że – jak naucza Ewangelia – Królestwo niebieskie jest „skarbem” dla którego warto rzeczywiście porzucić wszystko. Istotnie, ci nasi bracia i siostry składają milczące świadectwo, że pośród codziennych wydarzeń – czasem tak bardzo burzliwych, jedyną podstawą, która nigdy się nie zachwieje jest Bóg – niewzruszona skała wierności i miłości.”
           My w tym dniu dziękujemy Panu za wszystkich, którzy nas w różny sposób wspierają - duchowo i materialnie. Powierzamy ich Matce Bożej, powtarzając piękny hymn z Jutrzni na to święto, który jest jakby dalszą częścią litanii do Maryi :

 

Maryjo, córko królewska,
Oblubienico Monarchy,
Przez mądrość Bożą wybrana,
Nim czas i wszechświat istniały.

 

Dzieweczko wolna od grzechu,
Wspaniały Pana przybytku
I uświęcona przez Ducha,
Co z nieba zstąpił na Ciebie.

 

Promienny znaku miłości,
Wszelkiego dobra zwierciadło,
Jutrzenko prawdy i światła,
 Mieszkanie Słowa Bożego.