Dzień Życia Konsekrowanego

 

2 lutego w Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, obchodzimy XVIII Dzień Życia Konsekrowanego, który bł. Papież Jan Paweł II ustanowił w 1997 r.

Konsekracja (z łac. consecratio – pobłogosławienie, poświecenie; tego samego słowa używa się do określenia przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa podczas Eucharystii) oznacza, że my jako mniszki benedyktynki, tak jak cała rzesza Sióstr i Braci z zakonów kontemplacyjnych  i czynnych oraz instytutów życia apostolskiego i instytutów świeckich i wraz z dziewicami konsekrowanymi żyjącymi w świecie, jesteśmy całkowicie oddane Bogu, należymy do Boga poprzez złożone śluby życia wg. rad ewangelicznych : czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

W tym dniu rozważamy Tajemnicę naszego powołania, ofiarowania siebie, wybrania – przez Boga bez naszych zasług – z Miłości... i prosimy o modlitwę w naszej intencji.

 

Święto Nowicjatu

 

Nasze-Nowicjuszki15. stycznia 2014r. we wspomnienie św. Maura i Placyda – uczniów św. Benedykta, obchodziłyśmy w naszym Domu, jak co roku, Święto Nowicjatu. W większości wspólnot konsekrowanych, taki dzień obchodzi się w Oktawie Bożego Narodzenia, w święto świętych Młodzianków męczenników- 28. grudnia.

O Maurze i Placydzie wspomina św. Grzegorz Wielki w II Księdze Dialogów, w której zawarł biografię św. Benedykta. Opowiada on m.in. o tym, jak Brat Maur w duchu posłuszeństwa, otrzymawszy błogosławieństwo od św. Ojca Benedykta, uratował tonącego w jeziorze, daleko od brzegu małego Placyda, biegnąc po wodzie, jak niegdyś św. Piotr. Mały Brat Placyd tonąc, zobaczył nad swoją głową płaszcz Opata i myślał, że to On właśnie go z wody wyciąga...sw.-Benedykt-wraz-z-sw.-Maurem-i-Placydem

Obaj święci są dla młodych Sióstr ( i nie tylko) wzorem gorliwości zakonnej.

Nasze 2 „białe” Siostry przygotowały w tym dniu dla całej Wspólnoty wiele miłych niespodzianek. Po południu była radosna rekreacja, podczas której Nowicjuszki zaprezentowały przygotowany program oraz podzieliły się radością z otrzymanych z okazji ich święta prezentów.

W tym dniu modliłyśmy się szczególnie za nasz Żarnowiecki Nowicjat i o dar nowych powołań.

 

Jubileusz 50 – lecia profesji

monastycznej

S. Przeoryszy Gabrieli OSB

W dniu 2.10.2013. nasza S. Przeorysza Gabriela Żądło OSB rozpoczęła swój Rok Jubileuszowy! Dokładnie 50 lat temu, złożyła na ręce, już śp. Matki Ksieni Edyty Samuk OSB, pierwsze śluby zakonne. Był to rok 1963. Miała wówczas 21 lat. Do klasztoru Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu wstąpiła 3 lata wcześniej – we wrześniu 1960 roku.

Rok Złotego Jubileuszu rozpoczęła uroczysta Msza św. w naszej klasztornej Kaplicy. Modlitwie przewodniczył Ks.Tadeusz Rozalik SDB – przyjaciel naszego Opactwa. W kameralnej atmosferze modlitwy, skupienia, liturgicznych śpiewów uwielbiałyśmy Pana za dar życia i powołania S. Przeoryszy Gabrieli oraz za tak wiele dobra, jakie przez Jej posługę otrzymałyśmy my i wszyscy nasi Goście, a także mieszkańcy okolicznych wiosek.

Rok jubileuszowy dopiero się rozpoczął.

Świętować będziemy dalej.....

S.Przeorysza Gabriela OSB