Triduum Paschalne 2018

Najważniejsze dla nas dni w Roku Liturgicznym : Wielki Czwartek - Wielki Piątek - Wielka Sobota - Niedziela Wielkanocna. Dni Męki - Śmierci - Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. W te święte dni, stół Słowa Bożego w Liturgii Kościoła zastawiony jest obficie. Zachęcamy, by zaczerpnąć jak najwięcej.

ciemnica2018

relikwie krzyza sw adoracja

grob panski 2018

"Wielbimy Twój krzyż Panie, chwalimy i wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie, bo przez drzewo krzyża przyszła    radość dla całego świata."

zmartwychwstanie rycina

 

 

 

 

 Wszystkim Przyjaciołom i Gościom naszego Opactwa, naszej stronywww.i naszego fb. życzymy obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Jezus żyje i pragnie działać w nas i przez nas. Amen.

Fotomigawki z Wigilii Paschalnej w galerii.

Przejście do nieba św. naszego Ojca Benedykta

obraz smierc sw. Benedykta.03136              

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 21.marca obchodziłyśmy w naszej Rodzinie benedyktyńskiej święto "Przejścia do Nieba naszego Ojca św. Benedykta".Ostatnie chwile swego ziemskiego życia spędził na modlitwie w chórze zakonnym. Odszedł podczas Liturgii Godzin - do końca składając hołd uwielbienia Bogu, tak jak uczy w swej Regule cytując św. Piotra -"aby we wszystkim był Bóg uwielbiony!"
Tak żył i tak umierał. Jest czczony m.in.  jako Patron dobrej śmierci.

Boże, nasz Ojcze, Ty napełniłeś świętego Benedykta, opata, duchem ewangelicznej doskonałości,+spraw, abyśmy czcząc jego pełne blaski przejście do nieba,*zdążali do szczytów miłości i chwały.Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

św.Benedykcie - módl sie za nami!               

1 procent1 procent

Kochani! Jako, że trwa sezon rozliczeń podatkowych, pragniemy poinformować, że istnieje możliwość przekazania 1 % na rzecz naszego klasztoru. Dla tych, którzy chcieliby nas wesprzeć:

KRS: 0000380607 z dopiskiem "OPACTWO ŻARNOWIEC.

Serdecznie dziękujemy za Waszą życzliwość i pomoc!

Uroczystość św. Scholastykischol

Rodzina Benedyktyńska 10. lutego wspomina św. Scholastykę, siostrę św. Benedykta. Przez jej przyczynę modlimy się o gorliwość w służbie Bożej, ducha jedności i miłości w naszych Wspólnotach, błogosławieństwo we wszystkich sprawach naszych klasztorów i nowe, liczne powołania.

O, Scholastyko ukochana,

w swego Brata zasłuchana

i pilna Uczennico,

uproś, aby mniszek serce

otwarło się także wielce

na głos pouczeń Mistrza.

Ofiarowanie Pańskieofiarowanie

2. lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, Kościół obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Przez przyczynę Maryi dziękujemy Panu Bogu za dar naszego powołania, za wszystkie osoby Bogu poświęcone i modlimy sie o nowe, święte powołania. Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia (i nie tylko tego) wspierają nas modlitwą.

Ten jest światłością dla narodów daną

i chwałą ludu swego Izraela:

Kamieniem próby,

Ludów zbawieniem i tym, co objawi

Serc tajemnice.

(Liturgia Godzin)