Uroczystość Świętej Rodzinyswietarodzina

27. grudnia obchodziłyśmy Uroczystość odpustową Świętej Rodziny, ze względu na tytuł naszej kaplicy. W naszej modlitwie dziękowałyśmy Panu Bogu za wszystkich, którzy przyczynili się do jej powstania. Powierzałyśmy Mu też wszystkie rodziny, prosząc o świętość ich życia, a także o łaskę pojednania i zjednoczenia dla rodzin rozbitych, skłóconych, przeżywających różne trudności i kryzysy. Prosiłyśmy również za osoby, które Pan Bóg powołuje do życia w rodzinie, aby całym sercem wypełniły Wolę Bożą w swoim życiu.

Boże Narodzenie

stajenka z siostramiZ okazji Świąt Bożego Narodzenia

wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy,

aby w te Święta doświadczyli obecności i bliskości Boga,

który zamieszkał pośród nas.

Niech Nowonarodzony Jezus napełnia serca

radością, pokojem, światłem i mocą.

 

"Na sianie Bóg się dał położyć

nie gardząc nędznym stajni żłobem,

i Ten, co żywi rzesze ptaków,

drobiną mleka był karmiony."

                                                            Liturgia Godzin

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia

Najświętszej Maryi Panny

8. grudnia obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To dla nas wielki dzień, ponieważ jest toNiepokalane Poczęcie święto patronalne naszej Kongregacji Mniszek Benedyktynek w Polsce. Ogarniamy modlitwą wszystkie sprawy naszych klasztorów, prosimy o nowe powołania, a także o potrzebne łaski dla wszystkich, którzy proszą nas o modlitwę.

W tym roku dzień ten jest szczególny z jeszcze jednego powodu - w Kościele rozpoczyna się Rok Miłosierdzia, ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka. Przez przyczynę Maryi modlimy się o dobre przeżycie tego czasu łaski i o jego wielkie owoce dla całego Kościoła i świata.

Niech zabrzmią hymny radosne,

Niech nowym dźwięczą weselem,
Gdy Bożej Matki Dziewicy
Życie się dzisiaj zaczyna.
 Gołąbko z arki Noego,
Pokorna, cicha i piękna,
Zieloną niesiesz gałązkę,

Znak miłosierdzia Bożego.

z hymnu Jutrzni

Między mistyką a codziennościąMorteska

2. grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu odbyło sympozjum pt. "Między mistyką a codziennością. Magdalena Mortęska i jej rola w reformie trydenckiej". Wśród uczestników znalazło się 19 Mniszek Benedyktynek, w tym 6 z naszego Domu. Spotkanie to było niejako bezpośrednim przygotowaniem do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Matki Magdaleny. Więcej na temat sympozjum można przeczytać na stronach:

E-lubawa    Radio Maryja     E-kaisympozjum

v etap sztafety modlitwy w Roku Życia Konsekrowanego

owoce

17. listopada przeżywałyśmy ostatni, piąty etap sztafety modlitwy w Roku Życia Konsekrowanego. Ty razem dziękowałyśmy za owoce tego Roku, wszystkie łaski,

które stały się udziałem naszym i całego Kościoła, także za nowe osoby, które w tym roku podjęły powołanie do Życia Konsekrowanego.

Podobnie jak poprzednimi razy, celebrowałyśmy uroczyście modlitwę różańcową z rozważaniami i śpiewem przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.