Zwiastowanie Pańskiezwiastowanie

Uroczystymi Nieszporami rozpoczęłyśmy obchody Uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Jest to Święto patronalne naszego Opactwa i naszej Parafii. Kościół czci tajemnicę wcielenia Syna Bożego osobnym świętem, dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Święto to obchodzono w Kościele wschodnim 25 marca już w VI wieku. W Kościele zachodnim wprowadzono je w VIII wieku.

  Nim wzeszło słońce, nim stało się niebo
I zanim ziemia zawisła w przestworzach,
Istniało Słowo, zrodzone przez Ojca
Przed wszelkim czasem.
 To Ono wszechświat stworzyło z niczego
I tchnęło ducha we wszystko, co żyje.
Na Jego rozkaz zabłysła jutrzenka,
By dzień oświecać.
 By zbawić ludzi zgubionych przez grzechy
I zbuntowanych pogodzić z ich Ojcem,
Z Dziewicy Matki, wybranej przez Boga,
Przyjęło ciało.  Niech Tobie, Słowo, rozbrzmiewa podzięka,
I Twemu Ojcu wraz z Duchem płomiennym,
Za dar najświętszy wcielenia się Boga
Z miłości dla nas. Amen.
(hymn z Jutrzni)

Przejście do Nieba św. Benedyktasw. benedykt

21. marca Rodzina Benedyktyńska świętowała Przejście do Nieba św. Benedykta.

Benedykt zmarł 21 marca 547 r. w kilka tygodni po śmierci swojej siostry, św. Scholastyki. Pochowano ich razem we wspólnym grobie na Monte Cassino. Kiedy Longobardowie zniszczyli klasztor (587), mnisi benedyktyńscy z Francji ze czcią przenieśli relikwie św. Scholastyki i św. Benedykta do Francji. Śmiertelne szczątki św. Scholastyki umieścili w klasztorze w Le Mans, a św. Benedykta - we Fleur. Tam są do dnia obecnego. W latach późniejszych część relikwii obu świętych oddano opactwu na Monte Cassino. Na pamiątkę przeniesienia relikwii św. Benedykta w dniu 11 lipca 673 r. do Fleur zakon obchodzi w liturgii pamiątkę "przeniesienia relikwii". Na ten właśnie dzień Paweł VI ustanowił doroczne święto św. Benedykta.

śp. s. Imeldas.imelda 717 bis

Dziś w nocy Pan Bóg wziął do siebie naszą kochaną s. Imeldę Klementowską (16. 09. 1927 - 10. 03. 2017). Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 13.00. W piątek, sobotę i niedzielę zapraszamy na wspólny Różaniec i Kompletę przy s. Imeldzie - o godz. 20.00 w skarbcu.Prosimy o modlitwę na maszą śp. s. Imeldę.

S. Imelda - Krystyna Klementowska pochodziła ze Stanisławowa; po "repatriacji" jej rodzina osiadła w Krakowie. Tam studiowała ona historię sztuki. Jej spowiednikiem był w tym czasie Sługa Boży bp Jan Pietraszko. Do klasztoru wstąpiła w roku 1955, a pierwsze śluby złożyła 8. września 1958r. Przez długie lata była ogrodniczką, a głównie sadowniczką; obsługiwała też gości, zwłaszcza latem. Miała doskonały słuch, skończyła (już po profesji) szkołę organistek i była pierwszą kantorką przez lat przynajmniej trzydzieści. Przez ostatnie lata życia niepełnosprawna, zachowała jednak do końca pełną przytomność umysłu i humor. Zmarła nagle, cicho, we śnie i tak ją rano znaleziono, jakby nadal spokojnie śpiącą.

oblaci 2.2017Kolejne spotkanie oblatów

Od 19. do 21. lutego odbywało się kolejne spotkanie oblatów naszego Opactwa. Prowadził je, jak poprzednio, o Włodzimierz Zatorski z Tyńca. Oblaci, wraz z opiekującą się nimi s. Dyrektorką, słuchali konferencji, brali udział w naszej modlitwie, pracy, mieli też okazję wymienić się doświadczeniami życia duchowością benedyktyńską w świecie.