śp. s. Imeldas.imelda 717 bis

Dziś w nocy Pan Bóg wziął do siebie naszą kochaną s. Imeldę Klementowską (16. 09. 1927 - 10. 03. 2017). Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 13.00. W piątek, sobotę i niedzielę zapraszamy na wspólny Różaniec i Kompletę przy s. Imeldzie - o godz. 20.00 w skarbcu.Prosimy o modlitwę na maszą śp. s. Imeldę.

S. Imelda - Krystyna Klementowska pochodziła ze Stanisławowa; po "repatriacji" jej rodzina osiadła w Krakowie. Tam studiowała ona historię sztuki. Jej spowiednikiem był w tym czasie Sługa Boży bp Jan Pietraszko. Do klasztoru wstąpiła w roku 1955, a pierwsze śluby złożyła 8. września 1958r. Przez długie lata była ogrodniczką, a głównie sadowniczką; obsługiwała też gości, zwłaszcza latem. Miała doskonały słuch, skończyła (już po profesji) szkołę organistek i była pierwszą kantorką przez lat przynajmniej trzydzieści. Przez ostatnie lata życia niepełnosprawna, zachowała jednak do końca pełną przytomność umysłu i humor. Zmarła nagle, cicho, we śnie i tak ją rano znaleziono, jakby nadal spokojnie śpiącą.

oblaci 2.2017Kolejne spotkanie oblatów

Od 19. do 21. lutego odbywało się kolejne spotkanie oblatów naszego Opactwa. Prowadził je, jak poprzednio, o Włodzimierz Zatorski z Tyńca. Oblaci, wraz z opiekującą się nimi s. Dyrektorką, słuchali konferencji, brali udział w naszej modlitwie, pracy, mieli też okazję wymienić się doświadczeniami życia duchowością benedyktyńską w świecie.

scholastykaUroczystość Świętej Scholastyki

10. lutego obchodzimy Uroczystość św. Scholastyki, siostry św. Benedykta. Dziękujemy Dobremu Bogu za nią, za przykład jej życia, oddania, szalonej miłości. Warto modlić się za jej przyczyną, bo historia jej życia pokazuje, że potrafiła przekonać Pana Boga i osiągnąć to, o co Go prosiła.
"O, święta Scholastyko, pociągnij nas swoim przykładem, abyśmy i my bardziej miłowali."
z oficjum o św. Scholastyce

sts maur placid 2016Mau i Placyd 2017

15. stycznia wspominamy świętych Maura i Placyda - pierwszych uczniów św. Benedykta. Patronują oni benedyktyńskim nowicjatom. Tego dnia nowicjat ma niepisane prawo przwrócić klasztor do góry nogami. Oczywiście z wyczuciem - tak żeby było dużo wspólnej radości. Również i w tym roku nasze najmłodsze siostry zadbały,  by nie zabrakło wesołych plakatów, oryginalnych potraw, muzyki, tańców, zabaw, a zwłaszcza spektaklu teatralnego. A wszystko dla wspólnej radości. Starsze siostry również włożyły dużo inwencji twórczej w przygotowanie przebrań i prezentów dla nowicjatu. Dobrze, że jest taki dzień...