s. malgorzataZłoty Jubileusz Siostry Małgorzaty

8. lipca przeżywać będziemy w naszej Wspólnocie 50-lecie profesji wieczystej s. Małgorzaty Borkowskiej. Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Seniora Edmunda Piszcza o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Żarnowcu.

Kilka faktów z życiorysu naszej Jubilatki:
Anna Borkowska (ur. 1939) – polska benedyktynka Opactwa w Żarnowcu na Pomorzu, historyk i znawczyni historii życia zakonnego, tłumaczka, pisarka, także książek dla dzieci i literatury fantastycznej.Urodzona w roku 1939. Studiowała filologię polską i filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1964 wstąpiła do klasztoru benedyktynek w Żarnowcu, w lipcu 1970 złożyła śluby wieczyste. W 2011 została doktorem honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Publikuje m.in. w miesięcznikach "Znak" i "Więź".Najnowsze publikację ukazują się obecnie w Wydawnictwie Benedyktynów TYNIEC

Galeria zdjęć

holy trinityUroczystość Trójcy Świętej

Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. To Tajemnica, której do końca na tym świecie nigdy nie zgłębimy. Ale możemy ją adorować, z niej czerpać, nią się zachwycać.

 Boże wszechmocny, w Trójcy niepojęty,
Ciebie wielbimy pokłonem i pieśnią,
Ty bowiem jesteś celem i pragnieniem
Naszego ducha.
 
 Stwórco wszystkiego, Ojcze, źródło życia,
Ty nas kształtujesz na swe podobieństwo;
Udziel nam wiary, która niech zasłuży
Na Twą nagrodę.
 
Z Ojca Zrodzony, blasku Jego chwały,
Zowiesz i czynisz nas braćmi swoimi;
Tyś winoroślą, my jej gałązkami,
Więc daj nam życie.
 
Duchu płomienny, światło i miłości,
Władasz stworzeniem z dobrocią i mocą;
Odnów umysły, rozpal swoim żarem
Człowiecze serca.
 
Gościu najmilszy, Boże jeden w Trójcy,
Daj nam Cię kochać i spełniać Twą wolę,
Byśmy na wieki zjednoczeni z Tobą
Wielbili Ciebie. Amen.

dobry pasterzZmartwychwstanie

Drodzy Przyjaciele! Łącząc się w radości paschalnej, życzymy Wam, aby Zmartwychwstały Pan dał Wam się poznać przy łamaniu chleba, obdarzał swoim pokojem i dał odczuć swoją bliskość i miłość. Niech Jego światło opromienia Wasze życie!

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Zwiastowanie Pańskiezwiastowanie

Uroczystymi Nieszporami rozpoczęłyśmy obchody Uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Jest to Święto patronalne naszego Opactwa i naszej Parafii. Kościół czci tajemnicę wcielenia Syna Bożego osobnym świętem, dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Święto to obchodzono w Kościele wschodnim 25 marca już w VI wieku. W Kościele zachodnim wprowadzono je w VIII wieku.

  Nim wzeszło słońce, nim stało się niebo
I zanim ziemia zawisła w przestworzach,
Istniało Słowo, zrodzone przez Ojca
Przed wszelkim czasem.
 To Ono wszechświat stworzyło z niczego
I tchnęło ducha we wszystko, co żyje.
Na Jego rozkaz zabłysła jutrzenka,
By dzień oświecać.
 By zbawić ludzi zgubionych przez grzechy
I zbuntowanych pogodzić z ich Ojcem,
Z Dziewicy Matki, wybranej przez Boga,
Przyjęło ciało.  Niech Tobie, Słowo, rozbrzmiewa podzięka,
I Twemu Ojcu wraz z Duchem płomiennym,
Za dar najświętszy wcielenia się Boga
Z miłości dla nas. Amen.
(hymn z Jutrzni)

Przejście do Nieba św. Benedyktasw. benedykt

21. marca Rodzina Benedyktyńska świętowała Przejście do Nieba św. Benedykta.

Benedykt zmarł 21 marca 547 r. w kilka tygodni po śmierci swojej siostry, św. Scholastyki. Pochowano ich razem we wspólnym grobie na Monte Cassino. Kiedy Longobardowie zniszczyli klasztor (587), mnisi benedyktyńscy z Francji ze czcią przenieśli relikwie św. Scholastyki i św. Benedykta do Francji. Śmiertelne szczątki św. Scholastyki umieścili w klasztorze w Le Mans, a św. Benedykta - we Fleur. Tam są do dnia obecnego. W latach późniejszych część relikwii obu świętych oddano opactwu na Monte Cassino. Na pamiątkę przeniesienia relikwii św. Benedykta w dniu 11 lipca 673 r. do Fleur zakon obchodzi w liturgii pamiątkę "przeniesienia relikwii". Na ten właśnie dzień Paweł VI ustanowił doroczne święto św. Benedykta.