śp. s. Gabrielas.gabriela

Dziś (1. września AD 2017) Pan Bóg wziął do siebie naszą kochaną siostrę Gabrielę.
S. Gabriela (Genowefa) Żądło urodziła się 14. 01. 1942 r. w Żądłowicach nad Pilicą. Nowicjat w Żarnowieckim klasztorze rozpoczęła 27. 09. 1961r, a pierwszą profesję złożyła 2. 10. 1963r. Pracowała w gospodarstwie, które też z czasem objęła opieką. Od roku 1998 pełniła funkcję podprzeoryszy, a od 2000 do 2015 przeoryszy. Była znana wszystkim zwłaszcza ze swojego humoru i otwartości.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek 5. września o godzinie 11.
Prosimy o modlitwę na naszą śp. s. Gabrielę.