holy trinityUroczystość Trójcy Świętej

Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. To Tajemnica, której do końca na tym świecie nigdy nie zgłębimy. Ale możemy ją adorować, z niej czerpać, nią się zachwycać.

 Boże wszechmocny, w Trójcy niepojęty,
Ciebie wielbimy pokłonem i pieśnią,
Ty bowiem jesteś celem i pragnieniem
Naszego ducha.
 
 Stwórco wszystkiego, Ojcze, źródło życia,
Ty nas kształtujesz na swe podobieństwo;
Udziel nam wiary, która niech zasłuży
Na Twą nagrodę.
 
Z Ojca Zrodzony, blasku Jego chwały,
Zowiesz i czynisz nas braćmi swoimi;
Tyś winoroślą, my jej gałązkami,
Więc daj nam życie.
 
Duchu płomienny, światło i miłości,
Władasz stworzeniem z dobrocią i mocą;
Odnów umysły, rozpal swoim żarem
Człowiecze serca.
 
Gościu najmilszy, Boże jeden w Trójcy,
Daj nam Cię kochać i spełniać Twą wolę,
Byśmy na wieki zjednoczeni z Tobą
Wielbili Ciebie. Amen.