Zwiastowanie Pańskiezwiastowanie

Uroczystymi Nieszporami rozpoczęłyśmy obchody Uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Jest to Święto patronalne naszego Opactwa i naszej Parafii. Kościół czci tajemnicę wcielenia Syna Bożego osobnym świętem, dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Święto to obchodzono w Kościele wschodnim 25 marca już w VI wieku. W Kościele zachodnim wprowadzono je w VIII wieku.

  Nim wzeszło słońce, nim stało się niebo
I zanim ziemia zawisła w przestworzach,
Istniało Słowo, zrodzone przez Ojca
Przed wszelkim czasem.
 To Ono wszechświat stworzyło z niczego
I tchnęło ducha we wszystko, co żyje.
Na Jego rozkaz zabłysła jutrzenka,
By dzień oświecać.
 By zbawić ludzi zgubionych przez grzechy
I zbuntowanych pogodzić z ich Ojcem,
Z Dziewicy Matki, wybranej przez Boga,
Przyjęło ciało.  Niech Tobie, Słowo, rozbrzmiewa podzięka,
I Twemu Ojcu wraz z Duchem płomiennym,
Za dar najświętszy wcielenia się Boga
Z miłości dla nas. Amen.
(hymn z Jutrzni)